Staden studerad - en utställning om urbanforskning

Staden är en konstruktion, en anhopning av nätverk, strukturer och system vi alla är en del av att skapa och upprätthålla. Urbanforskning försöker analysera och beskriva denna verklighet och de bakomliggande mekanismerna. Urbanforskningens fält är brett och
innefattar ett utforskande av stadslandskapets planering, design, ekonomi, geografi och politik.

http://www.testbedstudio.com/#/staden-studerad/

Utställningen presenterade aktuella forskningsprojekt inom fältet för urbanforskning. Ett inre rum skapades i lokalen med hjälp av textila vepor med kollage från Malmö, en representation av staden. På vepornas baksida presenterades forskningen med hjälp av planscher, litteratur, modeller samt projektioner.

Staden studerad var ett samarbete mellan Malmö Högskola, SLU och Form Design Center. Testbedstudio stod för utställningsformgivning. Utställningen stod på Form/Design Center mellan 13 nov 2014 och 20 jan 2015.