Om- och tillbyggnad

Under Per Qvarnströms ledning ritade jag under våren 2013 Bygghandling på en om- och tillbyggnad på Lauritz-Weibulls väg i centrala Lund. Villan från 60-talet var rejält sliten och behövde totalrenoveras. En stor takkupa lyfte övervåning och skapade kontakt med den omgivande trädgården. På en av husets kortsidor tillkom en mindre tillbyggnad för att öka ytan och släppa in ljus i den nya matsalen/köket.
Takfoten på befintligt hus kapades och taket lades om med nytt
shingel. Färgsättning gjordes både på nya fönster partier exteriört men också interiöra väggytor och köksskåp.

Min delaktighet i detta projekt innefattade alla delar i projekteringen; från kundmöten, upprättande av bygghandling med konstruktionsdetaljer, färgsättning, materialval samt kontakt med byggentreprenör.