naturum Falsterbo

80 procent av alla flyttfåglar i Sverige tar vägen över Falsterbonäset under sin höstflyttning. Det ville Vellinge kommun uppmärksamma i form av ett Naturum Falsterbo, med fokus på flyttfåglar men även Falsterbonäsets unika natur och kulturmiljö. Testbedstudio, Unsworn Industries och Firma Terje Östling har gemensamt utformat utställningen för Naturum Falsterbo.

http://www.testbedstudio.com/#/naturrumfalsterbo/

Min delaktighet i projektet utgjordes av design av utställningskomponenter och montrar samt val av färg och textil. I utställningens första del hänger en stor kartmodell av Falsterbo-näset. Modellen utgörs av höjdkurvor i laserskuren plywood. På modellen projiceras information enligt olika teman, ett sätt att orientera sig på platsen och få information om områdets specifika natur, områden och platser. Denna del innehåller även en skåpsmodul för exkursions-kit att ta med ut i naturen. Utställningens centrala del utgörs av trädstammar med fågelholkar. Här kan man tillgodogöra sig information om artrikedom och fåglars liv. Härefter följer en digital del där skärmar fällts in i vägg och golvstående monter, denna del handlar om flyttfåglarnas resa över världen.

naturum Falsterbo öppnar för allmänheten 6 feb 2016