KANINI - Malmö Stadsbiblioteks barnavdelning

I samarbete med Helen Phán och Unsworn Industries har testbedstudio utvecklat en interaktiv miljö och ritat ny inredning för Malmö Stadsbiblioteks barnavdelning, med arbetsnamnet Lilla Slottet.  Idéarbetet har skett i nära samarbete med en engagerad beställargrupp. Fokus har varit att skapa miljöer och aktiviteter som på olika sätt stimulerar barns lust att berätta, för att senare också locka till läsning. Under hela skiss- och protoypfasen var barngrupper från Holmaskolan med och utvärderade och utvecklade idéerna.

www.testbedstudio.com/lilla-slottet/

Min roll i projektet utgjordes av delaktighet i design av bibliotekets möbler och lekplatser t.ex; kojan i de äldre barnens avdelning, älsklingsbokträden i bokskogen samt i några av de platsbygda rumsliga lösningarna som t.ex köket i bokskogen. Men framför allt kretsade min delaktighet kring färgsättning och materialval utifrån projektets tema om rummens olika stämningar; bokskogen, gryningen, skymningen, skuggan, regnbågen, grottan osv. Från projektets programbeskrivning jobbade jag fram en färgskala på väggar, tak och möbler som kändes lekfull men med möjlighet för barn, böcker och upplevelser att ta plats.

Malmö Stadsbiblioteks nya barnavdelning färdigställs under 2016