FÖRNIMMELSER AV RUM

Examensarbete Arkitektskolan LTH 2012

Upplevelsen av ett rum hänger naturligtvis ihop med fler saker än de rent fysiska som omger oss. Vår sinnesstämning kan ha att göra med dagsformen, var vi befinner oss i livet, vad vi har för sociala och kulturella kopplingar till olika miljöer osv. Dessa faktorer är i princip oändliga, men jag vill ändå ställa mig frågan:
Kan man ändra på upplevelsen av ett rum och hur det får oss att känna genom att ändra den fysiska miljön?

Projektet startade med en undersökning av åtta rum. Undersökningen byggde på en enkät ifylld av en referensgrupp. Den berörde sinnesstämning och upplevelse av sinnesintryck i
miljöerna. Utöver detta gjordes en inventering av dessa åtta rum utefter fysiska förutsättningar. Därefter följde en sammanställning av undersökningen samt litteraturstudier inom
forskningsfältet miljöpsykologi. Av dessa undersökningar drogs slutsatser om hur man kan ta sådana resultat vidare i ett kreativt skapande av en ny miljö.

Projektet slutade i en ny utformning av den plats som rankades lägst av referensgruppen. Tanken var att skapa en plats som gav en positiv inverkan på våra sinnen utan att tappa
kopplingen till platsens funktion och kontext.

Artikel i LTH-NYTT