FÖRNIMMELSER

Materialkollage

Min utgångspunkt ligger i sinnesupplevelsen. Hur känns, doftar, smakar, låter och ser material ut. Börjar man reflektera upptäcker man snart att ett träslag skiljer sig markant från ett annat. Eken kan lukta kraftigt av syra, furun av kåda. Lärken kan ha kraftiga ringar, medan askens ringar knappt syns. Beroende på i vilken miljö de har växt skiljer sig materialets densitet. En snabbväxande fur kan man lätt såga, en gammal ek kräver rejäla armmuskler. Dessa förutsättningar skapar möjligheter till unika materialkombinationer.

Under hösten 2014 ställde AKH FORM ut delar av Förnimmelser av rum på Bergdala Konstgalleri tillsammans med resterande delar av familjen Harrysson. Utställningen gick under namnet Harrysson x fyra. Utöver examnsarbetet skapade jag en serie materialkollage med sten och trä. En stor del av träslagen kommer från området kring Bräkneåns dalgång i Blekinge. Bilderna visar en överlagring av materialkollaget och platsen där träet vuxit.

 

Bilder från utställningen på Bergdala konstgalleri