FASHIONSSHOP Arkitekturmuseet

I februari 2012 anordnades en utställning i  Arkitekturmuseets projektrum med titeln Fashionshop. Utställningen arrangerades av organisationen Fashionplay och hade som mål att tydliggöra och problematisera gränslandet mellan mode och konst. 10 utställare medverkade med alster som på olika sätt ställde frågor kring vad mode kan vara.

AKH FORM stod för utställningsformgivning. På en mycket begränsad yta skapades ett utrymme med associationer till den klassiska butikslokalen. Utrymmet togs till vara genom fritt svävande montrar i plexiglas och stora skyltfönster som skapade en känsla av ett luftigt rum på det lilla utrymmet.

läs mer på http://www.fashionplay.org

FASHION SHOP Motala Konsthall

Mellan 18 juli och 25 augusti 2012 återuppstod Fashionplay - Fashionshop. Denna gång på Motala Konsthall.

AKH FORM stod för utställningsformgivning. Denna gång med möjlighet att ytterliggare utvidga konceptet med den lätta regelstrukturen. Att skapa ett rum i rummet var utgångspunkt för denna utställning.