Arkitektskolan - undervisning

På Arkitektskolan i Lund jobbade jag med ettor och tvåor i ateljé X. Under våren 2014 hade vi i ateljén ett projekt som gick under namnet Smala huset.

Ett projekt som fokuserade på att hitta atmosfär och stämningar i en bostad genom att jobba med rörelse, ljus/skugga samt materialitet. Projektet fokuserade även på att testa en process som grundade sig på abstrakta atmosfärbilder, tolkningssektion, sekvensstudier och studier i modell.

Nedan bilder från en av projektets förövningar; Dunderklumpen. Utgångspunkt i en lerklump och möjligheten att testa textur/form/tungt/lätt för att sedan ljussätta och på så sätt studera ljus/skugga och rörelse.

 

Projektet fortlöpte med atmosfärbilder och sekvensstudier samt tolkningssektioner, av vilka några exempel syns nedan. Tolkningssektionen var ett sätt för studenterna att se en koppling mellan de olika stämningar de eftersökte i sin byggnad. Och att förmedla hur rörelsen mellan dessa skulle ske.

 

Projektet var med på Arkitektskolans årliga vårutställning. I utställningen presenterades alla studenters projekt på fyra liggande A3or samt med sektionsmodell. Alla projekt var sinsemellan så olika att den strama formen hjälpte förståelsen och jämförelsen av de olika projekten.